تصویر ثابت

همه مطالب مربوط به

ساز شناسی

تاریخ پیدایش ساز های موسیقی

تاریخ ساز موسیقی

اولین ساز موسیقی چه بوده است؟ ساز موسیقی چطور بوجود آمده است؟  اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازان تاریخ موسیقی موافق این هستند که در چگونگی پیدایش ساز، بدن انسان و زمین، اولین عوامل موثر بودند. زدن به اعضای مختلف بدن در…

بیشتر بخوانید